Projekty

Kdo by se rozhodl sám nebo s rodinou či přáteli pro malý výlet v končinách mezi Trutnovem a Dvorem Králové nad Labem, pomocí auta, na kole nebo pěšky, může si zvolit trasu, která ho zavede na zajímavá místa. Při nahlížení (zvenku) do sakristie kostela v Horním Žďáru se můžete zamýšlet nad dramatickým příběhem místního patrona, Jana Křtitele. Za...

Vážení a milí, přijďte se podívat 28. 9. 2022 k nám do Žďáru na náves. Otevřeme pro tuto příležitost "Svatováclavskou kavárnu". K dobré kávě bude něco dobrého na zub ( přeci víte, že jsme se u nás dobře peče) a dobrou náladu podpoří staré desky z gramce od babičky . Těšíme se na vás :)

Na podzim 2018 začali dobrovolníci vysazovat alej, která lemuje obecní cestu vedoucí od návsi úvozem kolem kříže na návrší nad obcí a pokračuje až k hlavní silnici.

Díky finanční podpoře obce Hajnice a zapsaného ústavu Sázíme stromy a zejména díky nekončící osobní energii Zuzany Kazmirowské byla na podzim roku 2018 vysázena první část aleje podél obecní cesty, která spojuje Horní Žďár s Brusnicí (místní části obce Hajnice).

Spolek získal v roce 2018 darem částku 30 000,-Kč od společnosti Albi Česká republika a.s.
Peníze byly určené na herní prvky na veřejné prostranství. Investovali jsme do malé kladiny a slackliny pro trénink stability. Oba herní prvky byly instalovány v březnu 2019. Oba mají certifikáty bezpečnosti a jsou určené pro veřejné užívání.
Ať slouží!

Aktuality v kostce: V prvních měsících roku 2018, proběhla 2 věřejná setkání v motorestu Výšinka, kam dorazilo pokaždé okolo 50ti spoluobčanů i sousedů z okolních vesnic. Na prvním setkání jsme dali hlavy dohromady a každý se vyjádřil k tomu, jak by si náves představoval a jaké aktivity by tam rád provozoval. Na základě toho připravil pan architekt...

V roce 2017 jsme realizovali projekt "Místo, kde žiji", podpořený dotací nadace Via. V průběhu projektu jsme ve skupinkách obcházeli starousedlíky a získávali historické fotografie Žďáru. Sběr fotografií probíhal od března do května 2017. V květnu byla realizován workshop pro děti, kde i ony malovaly místo, kde žijí.

Lukostřelba

22.07.2017

V Hajnici probíhá výuka a trénink lukostřelby, kam se sjíždí milovníci tohoto sportu ze širokého okolí. Čerstvě vytvořený spřátelený spolek Větve severu, z.s. počítá s přesunem lukostřelby do Horního Žďáru, kde by mohly být využity obecní pozemky k výstavbě trvalé lukostřelecké dráhy pro děti i pokročilé. Hlavním člověkem přes luky je Patrik Král,...