Staronová náves

05.09.2018

Aktuality v kostce: V prvních měsících roku 2018, proběhla 2 věřejná setkání v motorestu Výšinka, kam dorazilo pokaždé okolo 50ti spoluobčanů i sousedů z okolních vesnic. Na prvním setkání jsme dali hlavy dohromady a každý se vyjádřil k tomu, jak by si náves představoval a jaké aktivity by tam rád provozoval. Na základě toho připravil pan architekt 2 návrhy, které jsme při dalším setkání okomentovali, zhodnotili pozitiva a negativa.

Finální verzi  je již hotová a prohlédnout si ji můžete ZDE.

A tak jde čas, léto uteklo rychle...

Na staronové návsi nadále pracujeme.

Proběhlo již několik brigád.

První brigády byly zaměřené na úklid nádrže. "Vypleli" jsme hromady trávy, hlíny, bláta, náletů... Firma Transport pro nás zdarma odvezla 2 kontejnery plné přírodního materiálu z nádrže. Vytvořili jsme nové "kompostiště" a uklidili náves po kácení stromů. Postavili jsme suché WC.

15. června jsme uklidili svah pod jablůňkami, vytvořili malou dýňovou zahrádku ze zbytku kompostu, uklidili jsme prostor kolem ohniště, WC budku jsme přesunuli na místo určení.

V červenci jsme instalovali jednoduchou pracovní lávku, brousili jsme kmeny pro účely tvorby "panáků z pahýlů, společně jsme posekali vrostlou trávu. Děti s radostí využily přístup k potoku, který vybagroval pan Gotvald. Na posilnění byl skvělý buřtguláš.

9.srpna jsme se se štětci a barvami vrhli na panáky. Děti malovaly o stošest a odcházely o bílou barvu bohatší.

Velké poděkování patří panu Gotvaldovi za vybagrování přístupu k potoku. Paní Vítové děkujeme za možnost používat zdroj elektřiny pro práce na návsi.

Obrovské díky dědovi Kalábovi! Bez něj by panáci a náves neožívali tak, jak ožívají. Dědo, Tvé práce si neskutečně vážíme a máme z ní ohromnou radost!

A další očekávání?

V druhé polovině srpna nastoupil kameník a dotváří přístup k potoku. V posledním týdnu v srpnu byla další brigáda. Máme posezení u ohniště, nádrž opět vyčištěnou... Děda dále pracuje na panácích. Už teď září a za pár týdnů budou zářit ještě víc.

V rámci malého výběrového řízení jsme vybrali 6 metrovou klouzačku, která dorazí zhruba do měsíce. Pro její umístění musíme vytvořit základy a nástupní plošinku. Tyto práce nás čekají v září.

Přebereme vybagrovanou hlínu, kameny využijeme pro další práce, hlínu jako zeminu pod pařezy.

13.října bude "otevření návsi". Tématicky zaměřené na dýně a brambory.

Projektant připravil prováděcí podklady pro přípravu přístupu k potoku, pro stavbu laviček ve svahu (platformy), pro ohniště... Dále paralelně pracuje na projektu pro územní řízení a stavební povolení, které je nezbytné pro stavbu "klubovny" a úpravy nádrže.

V rámci finančních limitů budou v letošním roce uhrazeny projektantské práce, klouzačka, kamenické práce, náklady na materiál na výrobu panáků, materiál na suché WC, lávku a další stavby a občerstvení. V rámci projektu nejsou žádné peníze určeny na osobní odměny.

Realizace dalších prvků podle návrhu projektantské dílny O.R.A. bude záviset na získání financí v následujících měsících.

Fotografie si můžete prohlédnout na stránkách projektu nebo na Facebooku.    Pár ukázek:


Podněty, které zazněly na 2. setkání, najdete shrnuté v tabulce zde:


Podněty, které zazněly na 1. setkání, najdete shrnuté v tabulce zde:


O projektu:

V našem Žďáru je uprostřed vesničky úžasné místo, kde by se mohlo vytvořit něco speciálního pro nás všechny. Protože se zde občas setkáváme když se něco děje, bylo by dobré, aby zde vzniklo lepší zázemí, než je doposud. Tak jsme se rozhodli, že s tím něco uděláme a zažádali jsme o grant u nadace Via. Příslušným odborníkům se u nás moc líbilo a projekt nám schválili. Uděláme něco s tou zarostlou nádrží a celým tím krásným prostorem :)

Aktuální informace o financování: Via podpořila projekt částkou 300tis. Obec se zavázala k této částce přidat 80tis.Celková suma 380tis představuje zatím celkový objem peněz, které jsou na projekt určeny. Zahrnuje jak náklady na projektanta (schváleny zastupitelstvem obce ve výši max. 99tis na projekt včetně stavebního povolení + částka do 20tis na případný autorský dozor, bude-li požadován), tak na inženýring, zeměměřičské práce, na materiál na realizaci dílčích prvků atd. Z projektu ani z jiných zdrojů nejsou hrazeny osobní výdaje. V letošním roce se předpokládá realizace zejména svépomocných aktivit.

Jak to probíhalo?

V létě 2017 jsme se připravili a zažádali o grant 11. ročníku - Místo, kde žijeme, za podpory nadace Via. Tato dotace pomáhá oživovat české obce a sousedské vztahy v nich.

Program je pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý plácek. Má pomoci proměnám takových míst, které se stávají základnou pro další setkávání a pomůžou k tomu, že naše okolí ožije.

Náš projekt byl vybrán spolu s dalšími 7 projekty z celé republiky jako vítězný a díky tomu jsme získali:

- 300 000 Kč na plánování a obnovu/výstavbu veřejného prostranství

- odbornou konzultantku, která je naší průvodkyní v průběhu přípravy a plánování i při samotné proměně veřejného prostranství

- účast na třech odborných seminářích, tematicky vycházejících z průběhu projektů (plánování proměny s veřejností, získávání místních zdrojů a stavba s dobrovolníky).

Zastupitelstvo obce Hajnice schválilo účast v tomto projektu a zároveň finanční spoluúčast obce ve výši 85 000 Kč.

Cílem projektu je především sdružování lidí, a to jak v průběhu, tak po dokončení projektu. Zveme Vás proto, abyste se zúčastnili společné tvorby projektu veřejného prostranství v Horním Žďáru, a to od samotného počátku.

Informace o místě projektu:

Jedná se o místní část obce Hajnice - Horní Žďár. Žije zde trvale necelých 100 obyvatel, na víkendy a prázdniny přijíždí chalupáři. Místní část je mimo hlavní část obce Hajnice, je oddělená silnicí 1. třídy.

Konkrétním místem realizace je prostor kolem hasičské nádrže v Horním Žďáru, resp. samotná hasičská nádrž. Poblíž tohoto prostoru dříve byla obecní náves včetně hospody, budovy hasičárny, rybníka. Nyní je v části umístěno dětské hřiště, v části je volná travnatá plocha.

Diskutovaný prostor je přirozeným místem, kam se příležitostně "stahují" děti. Do budoucna by měl sloužit pro potřeby mezigeneračního setkávání. Předpokládá se postupná úprava celkové plochy pro kulturní akce a sportovní vyžití dětí a dospělých včetně zázemí (altán s posezením, letní kuchyní, prostorem pro uschování mobiliáře, připojením na elektrickou energii a vodu), dále jako odpočinková zóna, i např. trh místních produktů. 

Oficiální stránky projektu ZDE: https://staronova-naves.webnode.cz/

FOTOGALERIE