Náš příběh - Spolek NaŽďár

Horní Žďár je bývalá sudetská vesnice mezi Trutnovem a Dvorem Králové nad Labem. Žďárské údolí je táhlé, dlouhé, v zimě chladné, v létě vlhké. Okolní kopce a louky jsou v létě krásně zelené, v zimě zasněžené. Do tohoto prostředí se v posledních letech nastěhovalo dost lidí na to, aby ve spojení se starousedlíky vznikla aktivní komunita, jejíž zájmy a nápady jsou téměř bezbřehé.

Spolek NaŽďár, z.s. jsme založili v roce 2016, abychom se mohli lépe prezentovat na veřejnosti, a abychom mohli některé nápady hlásit do grantových soutěží. Jedním z cílů spolku je také rekonstrukce kostela svatého Jana Křtitele.

Ve stanovách spolku jsme si jako cíl vytyčili společenský a kulturní udržitelný rozvoj místa, kde žijeme.

Máme chuť chystat hry pro děti, rádi zpíváme pro sebe i pro veřejnost, máme radost, když objevíme něco nového ze žďárské historie...

Již před založením spolku jeho dnešní členové uspořádali v Horním Žďáru a okolí mnoho akcí (koncerty v kostele svatého Jana Křtitele a u vodní nádrže, čištění hřbitova od náletů zeleně, dětský den a stezku odvahy, opravu drobných církevních památek aj.).

V roce 2017 realizoval s podporou nadace VIA projekt "Místo, kde žiji"- sesbíral historické fotografie Žďáru a okolí a ve formě velkoformátových tisků je vystavil v kostele. V dalším roce 2018 spolek inicioval vznik projektu "Staronová náves"- obec Hajnice tak získala od Nadace VIA finanční podporu na plánování a úpravu veřejného prostoru v okolí vodní nádrže v Horním Žďáru.

Členové spolku NaŽďár také založili stejnojmenný hudební soubor, který poprvé vystoupil v prosinci 2016 ve žďárském kostele s vánočním repertoárem a od té doby úspěšně pokračuje v dalších zpívacích akcích, včetně každoroční svatojánské slavnosti anebo kabaretem :) Nejenže se nám postupně rozšiřuje repertoár, ale též se rozrostl počet zpívajících osob, a tak můžeme nabídnout čím dál pestřejší potěšení. Seznam odehraných koncertů včetně základních informací a s fotografiemi naleznete ve článcích níže.

Sledujte nás na Facebooku

STARŠÍ ČLÁNKY - ARCHIV

Jsme parta nadšenců, která se ráda schází, zpívá, poslouchá, objevuje, vymýšlí, plánuje, tančí, hraje a hraje si... Jedná se převážně o maminky, tatínky, jejich děti rozličných velikostí i jejich babičky a dědečky. Většina z nás je členy spolku NaŽďár. Jsou mezi námi hudební talenty velmi výrazné i trochu skryté.

Přijďte pobejt, těšíme se na Vás!
A kdo přijít nestihne a má náš Kostel sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru rád, podporu nějakou korunkou může mu dát. Dekujeme za ní.

Už se nám to blíží! Tradiční letní pouť spolku NaŽďár na podporu rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru. Putujeme krajinou, zpíváme pro radost. Letos z Trutnova do Žďárek u Hronova.

Tradičně netradiční koncert místního sousedského sboru NaŽďár - proběhl v kostele sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru a po Vánocích ještě v Kohoutově i Starém Rokytníku. Poslechnout jste si mohli vánoční písně a koledy z blízkých i vzdálenějších míst Evropy :)

Tradiční pouť spolku NaŽďár na podporu opravy kostela sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru. Putovali jsme krajinou, zpívali, hráli a tančili pro potěchu vlastní a všech otevřených srdcí.

SVATOJAN! JE TO TADY, JE TO TU! Už 18. 6. 2022 otevřeme prostor pro Vás všechny. Pro ty, co nás znají a co nám fandí a pomáhají. Pro ty, co o nás ví a chtějí nás poznat víc. Pro ty, co o nás slyší poprvé a chtějí o nás vědět. Prostě: PŘIJĎTE POBEJT! Těšíme se na Vás všechny!

Srdečně zveme naše příznivce na vystoupení našeho sousedského sboru v rámci festivalu Doteky. Ve 14:30 hod. předvedeme koncertní pásmo svatojánských písní v kostele Nanebevzetí Panny Marie a v 16:15 zazpíváme a zatančíme u občerstvení.

"Obec Žďár (též Zárov, německy Soor) leží asi 5 kilometrů jihozápadně od Trutnova. Původně náležel Žďár ke statku ve Starých Bukách. Od druhé poloviny 16. století až do roku 1634 příslušel k panství města Trutnova, poté opět k panství Staré Buky. ... Obyvatelstvo bylo před rokem 1945 převážně německé národnosti a katolického vyznání. V roce...