Projekty současné a budoucí


Zveřejnění návrhů posuzovaných v interní soutěži o ideový návrh na obnovu kostela sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru na Trutnovsku pořádané spolkem NaŽďár

Informujeme o změně zadávacích podmínek k účasti na podání nabídky k zakázce "Obnova kostela sv. Jana Křtitele a úprava okolí, Hajnice - Horní Žďár".

Díky finanční podpoře obce Hajnice a zapsaného ústavu Sázíme stromy a zejména díky nekončící osobní energii Zuzany Kazmirowské byla na podzim roku 2018 vysázena první část aleje podél obecní cesty, která spojuje Horní Žďár s Brusnicí (místní části obce Hajnice).

Spolek získal v roce 2018 darem částku 30 000,-Kč od společnosti Albi Česká republika a.s.
Peníze byly určené na herní prvky na veřejné prostranství. Investovali jsme do malé kladiny a slackliny pro trénink stability. Oba herní prvky byly instalovány v březnu 2019. Oba mají certifikáty bezpečnosti a jsou určené pro veřejné užívání.
Ať slouží!

Aktuality v kostce: V prvních měsících roku 2018, proběhla 2 věřejná setkání v motorestu Výšinka, kam dorazilo pokaždé okolo 50ti spoluobčanů i sousedů z okolních vesnic. Na prvním setkání jsme dali hlavy dohromady a každý se vyjádřil k tomu, jak by si náves představoval a jaké aktivity by tam rád provozoval. Na základě toho připravil pan architekt...

Kostel svatého Jana Křtitele je římskokatolický kostel v Dolním Žďáru. Dolní Žďár je součástí Horního Žďáru, se kterým se stal po 2. sv. válce částí obce Hajnice. Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky. Je významnou dominantou obce a také úžasným historickým objektem.