Výsadba aleje v Horním Žďáru

04.12.2019

Na podzim 2018 začali dobrovolníci vysazovat alej, která lemuje obecní cestu vedoucí od návsi úvozem kolem kříže na návrší nad obcí a pokračuje až k hlavní silnici.

Stromy a pomocný materiál pro výsadbu byl financován prostřednictvím neziskové organizace Sázíme stromy z.ú. a to v rámci kampaně firmy Henkel ČR divize Beauty Care a společnosti ROSSMANN.

Na výsadbě se podíleli v loňském roce pracovníci firmy Pepperl +Fuchs z trutnovské pobočky. Vysadili spolu s místními 15 ovocných stromů (jabloně, třešně, švestky) ve svahu nad úvozem a statečně předkopali v kamenitém terénu u cesty dvacet dalších jam pro javory. Výsadby třiceti javorů klenů se pak v sychravém a nevlídné počasí ujali místní dobrovolníci a hosté. Takto byl osazen úsek až na hranici ochranného pásma elektrického vedení.

Letos na podzim jsme pokračovali ve výsadbě až ke křižovatce s hlavní silnicí. Vzhledem k větší členitosti terénu a k přítomnosti náletových i dříve vysazených ovocných dřevin byla zvolena pestrá druhová skladby odpovídající charakteru okolní krajiny (javor mléč, jehož semena by neměla škodit koním na přilehlé pastvině, lípa velkolistá, jeřáb ptačí, třešeň ptačí, dub letní, jasan ztepilý).

Pestré bylo i složení lidí, kteří přiložili ruku k dílu. Pět stromů vysadili žáci Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí z odloučených pracovišť Trutnov a Dvůr Králové nad Labem, dvacet místní dobrovolníci z obce a ze spolku NaŽďár a jejich příznivci z okolí, dva obyvatelé DOZP Barevné domky Hajnice, jeden dobrovolníci z firmy Bohemia Energy, kteří se pustili také do výsadby keřů v pásu na okraji louky.

Celkem přibyly nad Žďárem 73 stromy. Máme z aleje i ze společného díla mnohých radost. Děkujeme všem pomocníkům i sponzorům!