Už se nám to blíží! Tradiční letní pouť spolku NaŽďár na podporu rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru. Putujeme krajinou, zpíváme pro radost. Letos z Trutnova do Žďárek u Hronova.

První letošní brigáda se náramně vyvedla, bylo úžasné počasí a vše nám šlo dobře od ruky. Nádrž je vypletá, tráva na celé návsi posekaná, větve pořezané, záhonky krásně prokypřené a u kostela dostal svou péči i hřbitov... Výborná bramboračka k obědu u společného stolu v "boudě" a večer proběhla další hostina, se zpěvem u ohně :)

Tradičně netradiční koncert místního sousedského sboru NaŽďár - proběhl v kostele sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru a po Vánocích ještě v Kohoutově i Starém Rokytníku. Poslechnout jste si mohli vánoční písně a koledy z blízkých i vzdálenějších míst Evropy :)

Vážení a milí, přijďte se podívat 28. 9. 2022 k nám do Žďáru na náves. Otevřeme pro tuto příležitost "Svatováclavskou kavárnu". K dobré kávě bude něco dobrého na zub ( přeci víte, že jsme se u nás dobře peče) a dobrou náladu podpoří staré desky z gramce od babičky . Těšíme se na vás :)

Tradiční pouť spolku NaŽďár na podporu opravy kostela sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru. Putovali jsme krajinou, zpívali, hráli a tančili pro potěchu vlastní a všech otevřených srdcí.

SVATOJAN! JE TO TADY, JE TO TU! Už 18. 6. 2022 otevřeme prostor pro Vás všechny. Pro ty, co nás znají a co nám fandí a pomáhají. Pro ty, co o nás ví a chtějí nás poznat víc. Pro ty, co o nás slyší poprvé a chtějí o nás vědět. Prostě: PŘIJĎTE POBEJT! Těšíme se na Vás všechny!

Srdečně zveme naše příznivce na vystoupení našeho sousedského sboru v rámci festivalu Doteky. Ve 14:30 hod. předvedeme koncertní pásmo svatojánských písní v kostele Nanebevzetí Panny Marie a v 16:15 zazpíváme a zatančíme u občerstvení.