Po téměř dvouleté přestávce způsobené epidemií a loňskou stavbou odvětrávacího kanálu na hřbitově k nám v sobotu 29.5.2021 už popáté přijeli naši věrní dobrovolníci z trutnovské pobočky firmy Pepperl +Fuchs. Sehraná skupina odvedla velký kus práce. Muži postavili zídku nad plochou před schodištěm vedoucím ke kostelu a vykopali pámelníky ze tří...

Květen je měsícem ptačího zpěvu, rozkvetlých pomněnek a tulipánů a tradičně v katolické církvi také měsícem mariánským. A proto se žďárský kostel stal v neděli, 16. května odpoledne, místem setkání s barokní, (nejen) mariánskou hudbou. Jejími interprety byli manželé Kovářovi z Jaroměře. O hudbě a způsobu myšlení a zbožnosti barokních lidí skvěle...

Proběhla v sobotu 24. 4. 2021 a díky skvělé partě pracantů se stará šindel stihla sundat i spálit během jednoho dne. Krásné počasí přispělo k příjemné atmosféře a všichni si brigádu náramně užili.

Drazí přátelé, přijměte pozvání k velikonočnímu rozjímání! Ke zhlédnutí Křížové cesty... K návštěvě kostela sv. Jana Křtitele... V březnu a dubnu 2021 je kolem kostela v Horním Žďáru k vidění výstava obrázků z Křížové cesty a v sakristii pak neobyčejná realizace Poslední večeře Páně. Ke shlédnutí jsou nejen obrázky z dílny dětí ZUŠ Jaroměř...

Vánoce 2020 probíhaly jinak, než jak jsme byli dosud zvyklí, ale i v době složité bylo možné využít příležitost potěšit se navzájem a zůstat ve spojení, byť bezkontaktním.
Tak vznikl Žďárský betlém, společné a různorodé dílo místních i přespolních a také kamarádů z Německa. Zmíníme aspoň paní Edith Niepel, rodačku z Výšinky, která vyrobila figurky...

Kostel a hřbitov za výjimečných okolností... Kdo jel okolo kostela, určitě si všiml, že brána je zatarasená mříží a páskou a je tam zvláštní mumraj.
V dubnu začaly práce na větracím výkopu kolem kostela, takže ani není zrovna žádoucí se tam mezi výkopy pohybovat.
Náš "dobrý anděl", Zuzana Kazmirowska, má uděleno povolení a bdí nad prováděcími...