Podzimní oživení hřbitovní zdi

16.10.2020

Vážení a milí naši spoluobčané,

ráda bych Vás oslovila naší výzvou k takovému malému podzimnímu tvoření.

Určitě si pamatujete, jak k příležitosti výstavy historických fotografií v kostele, malovaly naše děti na desky svou představu o místě, kde žijí, a vznikla z toho úžasná přehlídka maleb, které byly pak i vystaveny na hřbitovní zdi.

No a protože po této výstavě zbyly na zdi hřeby, napadlo nás, že by se v tomto podzimním čase a očekávání toho zimního a vánočního, mohly umístit velké výtvory z přírodnin a hezkého materiálu. Schválně píšu VELKÉ: takové, aby byly vidět z cesty a náhodného kolemjdoucího a kolemjedoucího přiměly zastavit a zajít se na ně podívat a i na náš znovu krásně upravený hřbitov.

Pojďme vytvořit, rodina nebo parta dětí společně, věnce, srdce, ozdobené větve, navlečené šňůry kaštanů nebo jeřabin a pak jimi oživíme hřbitovní zeď. Bude hezčí a veselejší.

Pokud se budete chtít do tohoto "PROJEKTU PODZIM" zapojit, tak Váš výrobek připravte do konce října a umístěte přímo na vybrané místo na hřbitovní zdi.

Těším se na Vaše výrobky.

A ještě něco málo k dění kolem kostela a Staronové návsi.

Během jara a léta byl kolem kostela vybudován větrací kanál. Tím by mělo dojít ke snížení vlhkosti celého zdiva. Akce byla hrazena obcí a podpořena dotací Ministerstva kultury. V průběhu úprav proběhl archeologický průzkum a zpráva z něj bude k dispozici na obecním úřadě.

Ke kostelu byl také zpracován stavebně historický průzkum (Ing. Arch. Uličný), dokument už je k nahlédnutí na obecním úřadě a věříme, že bude zveřejněn také na webu obce a spolku.

Průběžně probíhají krajinářské a rostlinné úpravy hřbitova, v zadní části byl pro potřeby rekonstrukčních prací vytvořen nový

vstup, který bude doplněn bránou.

Na návsi se chystá výstavba klubovny podle projektu arch. Jana Veisera. Akci financuje obec a je podpořena dotací Královéhradeckého kraje a stavba by měla být dokončena do poloviny roku 2021.

V tomto čase Vám všem přeji hlavně hodně zdraví a doufám, že se potkáme na našem tradičním Vánočním zpívání v kostele.

Těším se na shledanou a mějte se hezky.

Za spolek NaŽďár

Pavla Fekiačová