Kostel sv. Jana Křtitele

01.03.2024


Kostel svatého Jana Křtitele je římskokatolický kostel v Dolním Žďáru. Dolní Žďár je součástí Horního Žďáru, se kterým se stal po 2. sv. válce částí obce Hajnice. Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky. Je významnou dominantou obce a také úžasným historickým objektem.


Místní lidé se dlouhodobě starají o úpravy jeho okolí, nicméně bez dalších zásahů kostel nevydrží navěky. Spolek inicioval v roce 2016 jednání mezi obcí Hajnice a Římskokatolickou církví ve věci převedení kostela do vlastnictví obce. Tato jednání byla oboustranně začátkem roku 2018 posvěcena podepsáním darovací smlouvy. Kostel tedy nyní patří obci Hajnice, která se dále bude snažit o jeho uchování, ale i rekonstrukci. Spolek se bude snažit být v této činnosti aktivním partnerem obce, a to i z pohledu možného získávání peněz od donátorů. Krásný článek s více informacemi a fotografiemi, najdete na tomto odkazu.

Historie Kostela:


Původně jednolodní gotický kostel byl založen v roce 1350 a již v roce 1384 byl farní. Od roku 1530 do roku 1600 byl kostel protestantský. Po roce 1620 byla obec přifařena k Maršovu a v roce 1717 ke Starým Bukům. Od roku 1786 byl kostel opět farní. V roce 1600 byl přestavěn ve stylu pozdní gotiky a později upraven novodobě. Je dokladem středověkého osídlení obce. Na věži je zvon z roku 1603 s nápisem "Jasným hlasem vzdávám díky bohu a lidem připomínám jejich smrtelnost". Kostel byl několikrát opravován. V současnosti je cenný gotický kostel uzavřený a nevyužívaný, bez mobiliáře.

Kolem kostela je zarostlý neudržovaný hřbitov s chátrající obvodovou zdí. Vedle hřbitova je památník místních obětí 1. sv. války a kříž z roku 1812.

Zdroj: wikipedia.org

FOTOGALERIE