Tisková zpráva

05.11.2018

Brigádníci a místní lidé se podílejí na obnově kulturní památky.  V dubnu letošního roku se obec Hajnice stala vlastníkem kostela sv. Jana Křtitele včetně přilehlého hřbitova a hřbitovní zdi. Kostel je v místní části obce Hajnice v Horním Žďáru. Jedná se o památku zapsanou na seznamu kulturních památek. Nicméně kostel poslední desítky let chátral. Zájem o kostel, potažmo o Horní Žďár, je zjevný několik posledních let. Z mladých rodin přistěhovaných do Žďáru se vytvořila silná komunita. Jedním z jejích cílů je také zachování historických, kulturních a přírodních prvků, které jsou pro Horní Žďár typické.

Spolek NaŽďár, z.s, který založili místní lidé v říjnu 2016, je platformou pro realizaci komunitních cílů, ale zejména pro získávání finanční či jiné podpory na tyto aktivity.

Kostel sv. Jana Křtitele již pravidelně ožívá vánočními koncerty. V roce 2017 v něm byla ke shlédnutí výstava historických fotografií obce. Další výstavou, která právě probíhá, jsou sochařské práce Jiřího Kobra. Několik ročníků má za sebou také Svatojanská slavnost.

Mimo kulturní akce je třeba vyzdvihnout česko-německou mši, která zde byla sloužena dne 30.6.2018.

Hlavním hybatelem dění v kostele v Horním Žďáru je správě spolek NaŽďár, a to pod záštitou obce Hajnice jako vlastníka objektu. Činnost spolku je založena na dobrovolných aktivitách členů a dalších příznivců.

V roce 2018 se na aktivitách spolku podílela též řada dalších dobrovolníků. Spolek získal finanční podporu ve výši 10tis Kč od firmy Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o. Kromě finanční podpory se zaměstnanci firmy Pepperl+Fuchs osobně podíleli na obnově hřbitova, který bezprostředně navazuje na památkově chráněný kostel. Pracovníci firmy se věnovali dobrovolnické činnosti celkem 2 dny v září a říjnu. Na brigády dorazilo několik desítek lidí, kteří odvedli obrovský kus práce. Pod vedením Ing. Kazmirowské byla provedena obnova několika hrobů, byla provedena údržba rostlinstva na hřbitově a dále byla založena alej lemující obecní úvozovou cestu.

Výpomoc tohoto typu je výborným prostorem pro rozvíjení komunitních aktivit, ale také pro informování širší veřejnosti o aktivitách spolku.

Zuzana Kazmirowská i nadále osobně pečuje o obnovu hrobů a údržbu hřbitova, a to ve svém volném čase. Sama byla iniciátorem dalších dvou brigád ve spolupráci s dobrovolníky z organizace E-bay.

Žďárský kostel tvoří příběhy lidí, kteří se kolem něj pohybovaly v minulosti, ale také příběhy současné. Již nyní ve své zanedbané podobě je kostel místem setkávání různých generací, národností, osobností, lidí z kraje... Jsme rádi za tento nově vdechnutý život.

Děkujeme všem, kteří se na obnově podílejí. Důvěra vložená dobrovolnou prací a finančními dary do tohoto místa je silnou podporou dalších aktivit.

Za spolek NaŽďár, z.s.

Tereza Snopková, předsedkyně spolku