Tisková zpráva a poděkování dobrovolníkům

14.06.2019

Kostel sv. Jana Křtitele má své příznivce a donátory

Obec Hajnice je druhým rokem vlastníkem kulturní památky, kostela sv. Jana Křtitele včetně přilehlého hřbitova a hřbitovní zdi. Kostel je v místní části obce Hajnice v Horním Žďáru.

Záměrem obce je kostel opravit, zprovoznit a využívat ke kulturním a dalším veřejným akcím.

Přestože shánění peněz na opravu kostela je běh na dlouhou trať, kostel a jeho okolí ožívá již nyní.

Spolek NaŽďár, z.s. pořádá ve spolupráci s obcí Hajnice v kostele koncerty a výstavy.

Kromě toho je spousta energie věnována do postupné a pečlivé úpravy hřbitova. Hlavním koordinátorem prací na hřbitově je Ing. Kazmirowská, a to díky svému odbornému zaměření a díky svým německým přátelům. Tím, že je prostředníkem mezi stávajícími žďárským usedlíky a původními německými obyvateli Žďáru či jejich potomky, dodává této práci hlubší smysl mezigeneračního a mezinárodního propojení. O propojení lze hovořit také ve vztahu k organizaci Barevné domky, jejímž klientům se Zuzana Kazmirowská též věnuje.

Zuzana se práci na hřbitově věnuje zcela dobrovolnicky a její píle je velkou motivací i pro její okolí. Svědčí o tom také konání další brigády zaměstnanců firmy Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o. z Trutnova. Skupina dobrovolníků se v rámci veřejně prospěšného dne 8.6.2019 věnovala celodenní práci na hřbitově ve Žďáru. Za spolek si velmi ceníme zájmu o tuto práci a všem zúčastněným patří poděkování za odvedenou práci.

Díky patří Zuzaně Kazmirowské, bez jejíž energie a času by tyto věci neměly tak rychlý a užitečný vývoj.

Závěrem ještě jednou děkujeme všem, kteří se na obnově kostela sv. Jana Křtitele, ale také na dalších částech Horního Žďáru podílejí. Propojením místních lidí, firem a institucí se zájmem společně tvořit - upravovat konkrétní veřejná prostranství, se plní naše představa o obnově krajiny a znovuoživování míst, kde stojí za to žít.

Důvěra vložená dobrovolnou prací a finančními dary do tohoto místa je silnou podporou dalších aktivit.

Dne 13.6.2019

Za spolek NaŽďár, z.s.

Tereza Snopková, předsedkyně spolku