Mše v kostele a svěcení zvonu do Dubového Dvora

12.07.2019

Česko-německá mše v kostele v Horním Žďáru se konala dne 6. července 2019 od 18 hodin a sloužili ji společně tři kněží. Pan farář Konrad Richter, rodák z Dolní Olešnice u Hostinného, pan arciděkan z Trutnova, Ján Kubis, a pan farář Jan Rybář, vypomáhající ve farnosti v Mladých Bukách. Ministranti přijeli ze Dvora Králové n. L.

Kostel pomohli již tradičně vyzdobit květinami obyvatelé DOZP Barevné domky z Hajnice a letos se na přípravě dekorací podíleli i klienti stacionáře Klokan v Hořicích.

Hudební doprovod obstarali hosté z Brna, věrní už od loňska Žďáru.

Při mši byl posvěcen nový zvon pro kapli v Dubovém Dvoře.

Pohoštění po mši prodloužilo příjemný pobyt v kostele a v jeho okolí a dalo příležitost k rozhovorům mezi přítomnými.

Zavěšení zvonu v kapli v Dubovém Dvoře

Na závěr česko-německého poutního víkendu, který se odehrává vždy zejména ve Vítězné Kocléřově, byl v pondělí 8. července odpoledne pověšen zvon do věžičky kaple v Dubovém Dvoře. Byla to akce neformální, ale o to srdečnější atmosféra zde vládla. Svou zručnost a odvahu opět osvědčil pan Patrik Král ze Sovince, který se odvážil s těžkým zvonem vystoupat po žebříku až do zvoničky. Instalace nebyla úplně snadná. Díky pohotovosti jednoho z přítomných místních rekreantů se povedlo pružně zajistit náhradu za chybějící šrouby. Dění na věžičce napjatě sledovali i ostatní chalupáři, dále někteří obyvatel Žďáru, Výšinky, Záboří, hosté ze Dvora a zejména rodák z Dubového Dvora pan Helmut Koch a jeho kamarádka, paní Edith Niepel, rodačka z Výšinky.

Zvon byl odlit v dílně zvonaře Jana Šedy v Kostelci nad Orlicí a nese jméno Franz Xaver. To je křestní patron pana faráře Franze Niepela, který se narodil ve stále stojící chalupě, nejblíže u kaple. Pan Niepel, ročník 1930, pravidelně jezdil na poutě do Kocléřova, dokud mu to zdraví dovolovalo. Chtěl podpořit aktivity ve Žďáru finančním darem. Zhotovení zvonu s jeho jménem byl pak náš nápad.

---

Podívejte se i na krásný článek s dalšími informacemi a fotografiemi, který byl publikován v německém jazyce: