Co se děje s kostelem?

18.11.2019

V současné době je realizován stavebně historický průzkum kostela v Horním Žďáru. Podílí se na něm Ing. Arch. Uličný, zaměření provedl Ing. Arch. Kopal. Pro dokreslení historie přidáváme obrázky z kostelního archivu: Zdrojem je Heimatgedenkbuch Soor, kterou v 80. letech minulého století sepsali pod vedením paní Maria Sturm rodáci ze Žďáru (Soor) a z okolí. Kopie odstavce článku z roku 1967, který popisuje tehdy provedenou opravu střechy a stropu, pochází pravděpodobně z periodika Riesengebirgsheimat, které vychází již od 50. let 20.století, v současné době jako měsíčník. Fotografie kostela je pořízena paní Edith Niepel při návštěvě rodiště v roce 1974.


Originální německé texty s historickými obrázky ke stažení: