Drazí přátelé, přijměte pozvání k velikonočnímu rozjímání! Ke zhlédnutí Křížové cesty... K návštěvě kostela sv. Jana Křtitele... V březnu a dubnu 2021 je kolem kostela v Horním Žďáru k vidění výstava obrázků z Křížové cesty a v sakristii pak neobyčejná realizace Poslední večeře Páně. Ke shlédnutí jsou nejen obrázky z dílny dětí ZUŠ Jaroměř...

Vánoce 2020 probíhaly jinak, než jak jsme byli dosud zvyklí, ale i v době složité bylo možné využít příležitost potěšit se navzájem a zůstat ve spojení, byť bezkontaktním.
Tak vznikl Žďárský betlém, společné a různorodé dílo místních i přespolních a také kamarádů z Německa. Zmíníme aspoň paní Edith Niepel, rodačku z Výšinky, která vyrobila figurky...

Naši milí přátelé, kamarádi, sousedé a fanoušci, v pondělí 29.6.2020 od 19 hodin budeme zpívat létu v Markoušovickém kostele... tak se tam zastavte, rádi vás uvidíme 🌞🌞

Kostel a hřbitov za výjimečných okolností... Kdo jel okolo kostela, určitě si všiml, že brána je zatarasená mříží a páskou a je tam zvláštní mumraj.
V dubnu začaly práce na větracím výkopu kolem kostela, takže ani není zrovna žádoucí se tam mezi výkopy pohybovat.
Náš "dobrý anděl", Zuzana Kazmirowska, má uděleno povolení a bdí nad prováděcími...

Na svátek Všech svatých (1. listopadu) se velice vážně a usebraně vzpomínalo na zemřelé. Šikovné ženy vyráběly ve volných chvílích po práci papírové květiny, kterými se pak zdobily hroby. Hřbitovy zářily v těchto často velmi pochmurných dnech ve světle svíček. U pomníku padlých se vzpomínalo na ty, kteří zahynuli ve válce.

Na podzim 2018 začali dobrovolníci vysazovat alej, která lemuje obecní cestu vedoucí od návsi úvozem kolem kříže na návrší nad obcí a pokračuje až k hlavní silnici.