Naši milí přátelé, kamarádi, sousedé a fanoušci, v pondělí 29.6.2020 od 19 hodin budeme zpívat létu v Markoušovickém kostele... tak se tam zastavte, rádi vás uvidíme 🌞🌞

Kostel a hřbitov za výjimečných okolností... Kdo jel okolo kostela, určitě si všiml, že brána je zatarasená mříží a páskou a je tam zvláštní mumraj.
V dubnu začaly práce na větracím výkopu kolem kostela, takže ani není zrovna žádoucí se tam mezi výkopy pohybovat.
Náš "dobrý anděl", Zuzana Kazmirowska, má uděleno povolení a bdí nad prováděcími...

Na svátek Všech svatých (1. listopadu) se velice vážně a usebraně vzpomínalo na zemřelé. Šikovné ženy vyráběly ve volných chvílích po práci papírové květiny, kterými se pak zdobily hroby. Hřbitovy zářily v těchto často velmi pochmurných dnech ve světle svíček. U pomníku padlých se vzpomínalo na ty, kteří zahynuli ve válce.

Na podzim 2018 začali dobrovolníci vysazovat alej, která lemuje obecní cestu vedoucí od návsi úvozem kolem kříže na návrší nad obcí a pokračuje až k hlavní silnici.

V současné době je realizován stavebně historický průzkum kostela v Horním Žďáru. Podílí se na něm Ing. Arch. Uličný, zaměření provedl Ing. Arch. Kopal. Pro dokreslení historie přidáváme obrázky z kostelního archivu: Zdrojem je Heimatgedenkbuch Soor, kterou v 80. letech minulého století sepsali pod vedením paní Maria Sturm rodáci ze Žďáru (Soor) a...

Od jara 2018 se věnují hřbitovu u kostela v Horním Žďáru různí dobrovolníci. Jsou to pracovníci firmy Pepperl + Fuchs z Trutnova, mezinárodní skupina přátel z Prahy i jednotlivci. Významná je pomoc handicapovaných obyvatel DOZP a chráněného bydlení ze zařízení Barevné domky Hajnice, kteří takto mají možnost rozvíjet své dovednosti a provádět...

V sobotu 27.července 2019 večer zazněly ve žďárském kostele neobvyklé zvuky cembala a smyčcových a dechových nástrojů. Také zde bylo možné slyšet krásný vícehlasý zpěv. Postaral se o to německý soubor Sempre rubato s celkem padesáti členy. Hudbou propojenou s pobožností vyvrcholilo týdenní soustředění souboru, které se konalo v Herlíkovicích....