Drazí přátelé, přijměte pozvání k velikonočnímu rozjímání! Ke zhlédnutí Křížové cesty... K návštěvě kostela sv. Jana Křtitele... V březnu a dubnu 2021 je kolem kostela v Horním Žďáru k vidění výstava obrázků z Křížové cesty a v sakristii pak neobyčejná realizace Poslední večeře Páně. Ke shlédnutí jsou nejen obrázky z dílny dětí ZUŠ Jaroměř...

Vánoce 2020 probíhaly jinak, než jak jsme byli dosud zvyklí, ale i v době složité bylo možné využít příležitost potěšit se navzájem a zůstat ve spojení, byť bezkontaktním.
Tak vznikl Žďárský betlém, společné a různorodé dílo místních i přespolních a také kamarádů z Německa. Zmíníme aspoň paní Edith Niepel, rodačku z Výšinky, která vyrobila figurky...

Naši milí přátelé, kamarádi, sousedé a fanoušci, v pondělí 29.6.2020 od 19 hodin budeme zpívat létu v Markoušovickém kostele... tak se tam zastavte, rádi vás uvidíme 🌞🌞

Kostel a hřbitov za výjimečných okolností... Kdo jel okolo kostela, určitě si všiml, že brána je zatarasená mříží a páskou a je tam zvláštní mumraj.
V dubnu začaly práce na větracím výkopu kolem kostela, takže ani není zrovna žádoucí se tam mezi výkopy pohybovat.
Náš "dobrý anděl", Zuzana Kazmirowska, má uděleno povolení a bdí nad prováděcími...

Na svátek Všech svatých (1. listopadu) se velice vážně a usebraně vzpomínalo na zemřelé. Šikovné ženy vyráběly ve volných chvílích po práci papírové květiny, kterými se pak zdobily hroby. Hřbitovy zářily v těchto často velmi pochmurných dnech ve světle svíček. U pomníku padlých se vzpomínalo na ty, kteří zahynuli ve válce.