V současné době je realizován stavebně historický průzkum kostela v Horním Žďáru. Podílí se na něm Ing. Arch. Uličný, zaměření provedl Ing. Arch. Kopal. Pro dokreslení historie přidáváme obrázky z kostelního archivu: Zdrojem je Heimatgedenkbuch Soor, kterou v 80. letech minulého století sepsali pod vedením paní Maria Sturm rodáci ze Žďáru (Soor) a...

Od jara 2018 se věnují hřbitovu u kostela v Horním Žďáru různí dobrovolníci. Jsou to pracovníci firmy Pepperl + Fuchs z Trutnova, mezinárodní skupina přátel z Prahy i jednotlivci. Významná je pomoc handicapovaných obyvatel DOZP a chráněného bydlení ze zařízení Barevné domky Hajnice, kteří takto mají možnost rozvíjet své dovednosti a provádět...

V sobotu 27.července 2019 večer zazněly ve žďárském kostele neobvyklé zvuky cembala a smyčcových a dechových nástrojů. Také zde bylo možné slyšet krásný vícehlasý zpěv. Postaral se o to německý soubor Sempre rubato s celkem padesáti členy. Hudbou propojenou s pobožností vyvrcholilo týdenní soustředění souboru, které se konalo v Herlíkovicích....

Týden od 1. do 7. 7. 2019 se pro členy spolku NaŽďár a jejich rodiny, přátele a příznivce odehrálo ve znamení zpěvu, putování krajinou a setkávání s lidmi. Nadšenci se vydali pěšky z Trutnova do Kuksu a cestou uskutečnili několik koncertů v místních kostelech i restauracích. Celá akce se konala na podporu záchrany kostela sv. Jana Křtitele v Horním...

Česko-německá mše v kostele v Horním Žďáru se konala dne 6. července 2019 od 18 hodin a sloužili ji společně tři kněží. Pan farář Konrad Richter, rodák z Dolní Olešnice u Hostinného, pan arciděkan z Trutnova, Ján Kubis, a pan farář Jan Rybář, vypomáhající ve farnosti v Mladých Bukách. Ministranti přijeli ze Dvora Králové n. L.

Brigádníci a místní lidé se podílejí na obnově kulturní památky. V dubnu letošního roku se obec Hajnice stala vlastníkem kostela sv. Jana Křtitele včetně přilehlého hřbitova a hřbitovní zdi. Kostel je v místní části obce Hajnice v Horním Žďáru. Jedná se o památku zapsanou na seznamu kulturních památek. Nicméně kostel poslední desítky let chátral....

V sobotu 13. 10. 2018 se konalo slavnostní ukončení projektu a zároveň oficiální otevření návsi, které proběhlo za krásného počasí. Akci jsme zahájili opět v našem krásném kostelíku, kde jsme si poslechli hudební vystoupení Drahomíry Tvrdíkové. Poté jsme se přesunuli na náves a sousedský sbor NaŽdár zazpíval pár svých oblíbených písní. Na ně...

V našem malém kostele Sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru se v pátek 31. srpna od 17 hodin uskutečnila vernisáž výstavy soch, které vytvořil Jiří Kobr. Sochy si budete moci i nadále prohlédnout během roku. Klíče od kostela jsou uloženy k vyzvednutí buď na vedlejší faře č.p. 37 (tel. 777 982380) nebo ve škole č.p. 39 (tel. 737 764108).